Veiligheid en milieu


Eén van de doelstellingen van het bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu.

Alle medewerkers zijn in het bezit van een VCA-diploma en enkelen hebben het diploma bedrijfshulpverlening.

Het beleid is er maximaal op gericht om persoonlijk letsel, materiële en milieu schade te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in het bedrijf voorkomende risico’s.

Indien veranderende wetten, normen, techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aanscherpen.