Hout-rot renovatie


Gebreken in schilderwerk komen 95% voor op de onderdorpel en de aansluitende stijlen van kozijn - en raamhout.
Diverse gebreken, zoals: scheuren, open verbindingen, klemmen van ramen ed. worden voornamelijk veroorzaakt door vocht/temperatuur.
Afronding van de kanten en een juiste omtrekspeling van ramen en deuren zorgen samen met een juist verfsysteem voor een duurzaam constructie.

Reparatie aan het ’rotte’ of verweerde hout kan met behulp van een houtrot-reparatie plamuur herstelt worden.
Hierbij wordt als eerste het verweerde hout weggefreesd tot op het gezonde hout. Hierna wordt het te repareren deel geïmpregneerd en vervolgens wordt de reparatie voltooid met het vullen/plamuren d.m.v. een 2 komponenten epoxy plamuur.